O Nas Peec Family Centre

Poemat o dzielnej kobiecie

Bądź dzielna każdego dnia, niech Twa wartość przewyższa perły

Dla każdej Kobietki na Dzień Kobiet i na każdy dzień

Ks. Przysłów 31
 • 10 Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.
 • 11 Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;
 • 12 Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia.
 • 13 O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami.
 • 14 Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka.
 • 15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, obowiązki - swym dziewczętom
 • 16 Myśli o roli - kupuje ją: z zarobku swych rąk zasadza winnicę. - Zain
 • 17 Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. - Chet
 • 18 Już widzi pożytek z swej pracy: jej lampa wśród nocy nie gaśnie. - Tet
 • 19 Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. - Jod
 • 20 Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. - Kaf
 • 21 Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. - Lamed
 • 22 Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury.
 • 23 W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.
 • 24 Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi.
 • 25 Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego się śmieje.
 • 26 Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki.
 • 27 Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa.
 • 28 Powstają synowie, by szczęście jej uznać, i mąż, ażeby ją sławić:
 • 29 Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie - Resz
 • 30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. - Szin
 • 31 Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.